ბუნებრივი რესურსები

ბუნებრივი რესურსები

50 წელზე მეტია BDO მუშაობს ათასობით კომპანიასთან კვლევის, წარმოებისა და მომსახურების სფეროში, რათა უზრუნველყოს ისინი მათზე მორგებული გადაწყვეტილებებით.

  • პროექტების მართვა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული მარეგულირებელი და პოლიტიკური რისკით
  • ფინანსური და საგადასახადო დაგეგმვა
  • ინფრასტრუქტურა იზოლირებულ რეგიონებსა და ოფშორებში განხორციელებული პროექტების მხარდასაჭერად
  • საბაზრო ფასის ცვალებადობა და მერყეობა, რასაც გავლენა აქვს  მოთხოვნაზე ყველა სექტორში
  • ცვალებადი და კომპლექსური მარეგულირებელი გარემო
  • მომწოდებლების სულ უფრო მეტად კომპლექსური ქსელი
  • მენეჯმენტსა და სფეროში სათანადო გამოცდილების პოვნის სირთულე.
   
ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$