ალტერნატიული ენერგია

ალტერნატიული ენერგია

ჩვენი კლიენტები ალტერნატიული ენერგიის სფეროში არიან ის კომპანიები, რომლებიც ორიენტირებას აკეთებენ იმ პროდუქტებზე, მომსახურებასა და პროცესებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალ წარმადობას მცირე დანახარჯების პირობებში, ცდილობენ ნეგატიური ეკოლოგიური შედეგების შემცირებასა და ბუნებრივი რესურსების სწორად გამოყენებას.

ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$