ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი

ბუნებრივი რესურსები | ფინანსური სერვისები | ჯანდაცვა

აუდიტი