არასამეწარმეო სექტორი

არასამეწარმეო სექტორი

BDO-ს კარგად ესმის არასამეწარმეო-არაკომერციული სექტორის უნიკალური საჭიროება აუდიტის, გადასახადებისა და საკონსულტაციო მომსახურების მიმართულებით, რაც განპირობებულია ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილებით.

ჩვენი გამოცდილი გუნდი მჭიდროდ თანამშრომლობს თქვენთან, რათა გააუმჯობესოს საექსპლუატაციო მუშაობა იმ გაერთიანებებთან მჭიდრო ურთიერთობებით, რომელთაც ემსახურებით.

ჩვენ გამოვყოფთ დროს, რათა კარგად შევისწავლოთ თქვენი ორგანიზაცია, მისი მისია და ღირებულებები, რასაც წარმატებით ვაერთიანებთ სექტორის ირგვლივ ღრმა ცოდნასთან, საუკეთესო შედეგების მისაღებად.

ჩვენ გვესმის, რომ არასამეწარმეო სექტორი აერთიანებს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს, როგორიც არის: სასწავლო ინსტიტუტები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, ჯანდაცვის დაწესებულებები, სპორტული კლუბები და წევრი ორგანიზაციები. ამის გათვალისწინებით, ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას, რომელიც გამოხატავს თქვენი ორგანიზაციის ბუნებას - თქვენი უნიკალური საჭიროების, გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ბიზნეს სერვისები და აუთსორსინგი

ქეთევან ზარიძე

პარტნიორი, ბიზნეს სერვისების და აუთსორსინგის მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$