ელექტროენერგიის წარმოება და დისტრიბუცია

ელექტროენერგიის წარმოება და დისტრიბუცია

ცვალებადი ფასები ელექტროენერგიაზე, ინვესტორების აგრესიულობა, ინტენსიური კონტროლი მარეგულირებლის მხრიდან და მომხმარებლის ქცევის ცვლილება მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის ენერგეტიკის სფეროს.

BDO-ს ენერგეტიკის მწარმოებელ კომპანიებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. მომსახურების პროცესში ჩვენ ვითვალისწინებთ სფეროს ნიუანსებს და ზუსტად ვფლობთ ინფორმაციას კომპანიების საჭიროების შესახებ.

ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$