ნავთობი და გაზი

ნავთობი და გაზი

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს, მსოფლიოს მასშტაბით, სისრულეში მოიყვანონ მათი სურვილები. ტრადიციული აუდიტორული და საგადასახადო მომსახურების გარდა, ჩვენ ასევე ვთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს, რაც ითვალისწინებს შერწყმა/შეძენასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, რისკების მართვისა და კონტროლის პროცესების გაძლიერებას.

ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$