უძრავი ქონება და მშენებლობა

უძრავი ქონება და მშენებლობა

BDO-ს პროფესიონალები უძრავი ქონებისა და მშენებლობის დარგში სარგებლობენ ჩვენი გლობალური რესურსებითა და ადგილობრივი გამოცდილებით, რათა კლიენტებს მიაწოდონ  მყარი, კომერციულად სწორად გათვლილი და  ტექნიკურად გამართული გადაწყვეტილებები. აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო სერვისის  პარალელურად, ჩვენ ასევე გთავაზობთ ფინანსურ ანალიზს, კაპიტალის მოზიდვის მომსახურებასა და დროულ რეაგირებას.

ჩვენი სპეციალიზებული კონსულტანტები ემყარებიან სფეროში მიმდინარე თანამედროვე ტენდენციებს, ჩართული არიან ინდუსტრიულ ჯგუფებში და ასევე ითვალისწინებენ ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს.

დეტალური ინფორმაცია ჩვენი გლობალური გამოცდილების შესახებ უძრავი ქონებისა და მშენებლობის მიმართულებით იხილეთ BDO გლობალის ვებგვერდზე:

მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio