ფინანსური სერვისები

ფინანსური სერვისები

ფინანსური მომსახურების ინდუსტრია იმყოფება წნეხის ქვეშ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით -ჰეჯ ფონდებიდან დაწყებული, რომლებიც ახალ გამოწვევებს ებრძვიან, სადაზღვევო აგენტებამდე, რომლებიც კიბერუსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავებას ცდილობენ.

BDO-ს ფინანსური სერვისების პრაქტიკა ეფუძნება სფეროს სიღრმისეულ ცოდნას და მიზნად ისახავს დაეხმაროს კლიენტებს გააკეთონ სწორი ორიენტირება ცვალებად და მაღალკონკურენტულ გარემოში. ჩვენი სპეციალისტები ფინანსური ინსტიტუტების ფართო წრეს სთავაზობენ აუდიტორულ, საგადასახადო და საკონსულტაციო მომსახურებას.

ყველა ამ სეგმენტში BDO იძლევა იმ სირთულეების სწორად განჭვრეტის შესაძლებლობას, რომელიც დგას ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიისა და ზოგადად ჩვენი კლიენტების წინაშე. ამასთან, გლობალური ქსელის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ჩვენ შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ და გადავჭრათ კომპანიების როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საჭიროება.

ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio