სამთო მრეწველობა

სამთო მრეწველობა

იმ სამთომომპოვებელი კომპანიების წარმატება, რომელიც დაინტერესებული არიან განვითარებად ბაზრებში ინვესტირებით, დამოკიდებულია წარმოების მასშტაბისა და საოპერაციო ეფექტურობის ზრდაზე, ასევე მიწოდების გაფართოებასა და ნორმატიული, სააღრიცხვო და საგადასახადო მოთხოვნების ზედმიწევნით დაცვაზე.

BDO-ს გამოცდილება სამთომომპოვებელი ინდუსტრიის მიმართულებით საშუალებას გვაძლევს კომპანიებს შევთავაზოთ დროული მხარდაჭერა. გლობალური ქსელის მასშტაბით, რომელიც მსოფლიოს 162 ქვეყანას აერთიანებს, საშუალება გვაქვს მოვემსახუროთ ჩვენს კლიენტებს შემდეგ ინდუსტრიებში:

  • ქვანახშირის მოპოვება
  • მადანის მოპოვება
  • არამეტალური მინერალების მოპოვება.
ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio