მდებარეობა

თბილისი

თარხნიშვილის ქ. 2
თბილისი,  0108
 bdo@bdo.ge
+995 (32) 254 58 45