ტურიზმი და მასპინძლობა

ტურიზმი და მასპინძლობა

გაუმჯობესებული ეკონომიკური ტენდენციებითა და მომხმარებლის ახალი ქცევით განპირობებული ფართოდ გავრცელებული ცვლილებები დიდ გავლენას ახდენს ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორზე. ჩნდებიან ახალი სასტუმროები და კურორტები, ხოლო კომპანიები ზრუნავენ მომავალზე და მონიტორინგს უწევენ ათასწლეულის გამოწვევებს.

BDO ერთ-ერთი გლობალური ფირმაა, რომელიც ემსახურება ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორს. ჩვენ ვეხმარებით სასტუმროებსა და დასასვენებელ კომპლექსებს აწარმოონ ბუღალტრული აღრიცხვა, ასევე გადაჭრან საგადასახადო და იურიდიული საკითხები, მათ შორის ბაზრისა და შესრულების ანალიზი, შეფასების კვლევა, დიუ დილიჯენსი, ვალის რესტრუქტურიზაცია, საგადასახადო და იურიდიული დაგეგმარება. ბუტიკებიდან ქსელურ სასტუმროებამდე სხვადასხვა კომპანიას განსხვავებული საჭიროება აქვს. BDO ყველა კომპანიას ეხმარება განახორციელოს კონკურენციის, დემოგრაფიული ტენდენციებისა და უძრავი ქონების სპეციფიური ამოცანების იდენტიფიცირება.

მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$