აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

აუდიტი თავისი არსით დამატებითი ფასეულობის მომტანი მომსახურებაა ბიზნესისთვის. ჩვენ ვზრუნავთ, რომ კლიენტებს ბიზნეს პროცესების სიღრმისეული აღქმა და თანამედროვე ანალიზის შესაძლებლობა მივცეთ. მათ კი შედეგად დასახულ მიზნებს მიაღწიონ.

ბიზნესისა და კანონმდებლობის სწრაფად განვითარებად გარემოში, სწორი მიმართულების მიცემა ბიზნესისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ჩვენი აუდიტის სპეციალისტები ფლობენ ინდუსტრიის ღრმა ცოდნას და იყენებენ ბიდიოს გლობალურ რესურსებს კლიენტებისთვის სრულყოფილი მომსახურების გასაწევად.

ივანე ჟუჟუნაშვილი

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
.

დავით დარსაველიძე

პარტნიორი, აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიმართულება
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$