ელექტრონული სწავლების მართვის სისტემა

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული LMS სისტემა არის გლობალური, თანამედროვე ელექტრონული პლატფორმა, რომლის თქვენს კომპანიაში ლოკალიზებით შესაძლებელია:

 • შექმნათ და მიაწოდოთ ელექტრონული კურსები თქვენს თანამშრომლებს
 • მართოთ სრული სწავლებისა და კომუნიკაციის პროცესი ონლაინ და მიიღოთ ანგარიშები თანამშრომელთა შესრულებისა თუ პროგრესის შესახებ
 • სასწავლო მასალების კატეგორიზაცია და თანამშრომელთა ჯგუფებზე მორგება
 • ორგანიზაციაში ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის პროცესის გამარტივება 
 • კომპანიის შიდა ინსტრუქციების, პოლიტიკებისა და სხვა დოკუმენტების თანამშრომლებისთვის გაზიარება
 • თანამშრომელმა აიმაღლოს კვალიფიკაცია და მიიღოს ცოდნის შესაბამისი სერტიფიკატი ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერი მოწყობილობით, რათა დააკმაყოფილოს სასწავლო საჭიროებები ნაკლები დანახარჯისა და დროითი რესურსის გამოყენებით, გეოგრაფიული განლაგების მიუხედავად.


სასწავლო პროცესის აწყობა

   
 • • კურსების მარტივად შექმნა
 • • Live სესიებისა და კონფერენციების     
  შექმნა
 • • გამოცდებისა და ქვიზების
  ჩატარება.
 •      


სასწავლო პროცესის ორგანიზება


 • • ინდივიდუალური და ჯგუფური
  სასწავლო ბილიკის გაწერა      
 • • სისტემის ავტომატიზაციებით მართვა
 • • პერსონალური როლებისა და
  უფლებების შექმნა.

    


სასწავლო პროცესის მიწოდება


 • • დისტანციური სამუშაოსა და
  სასწავლო შეხვედრების ჩატარება
 • • თანამშრომელთა პროგრესის
  წარმოება და ლიდერბორდების შექმნა.
 •      

       


პლატფორმის სტრუქტურიზება      

         
 • • თანამშრომელთა მართვა ერთი     
  ანგარიშით
 • • ამოცანებისა და პროცესების
  ავტომატიზაცია       
 • • სიღრმისეული ანგარიშგებების         
  მიღება.        
სერვისზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ნომერზე: +995 551 25 00 72მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
მარიამ ჩაჩხიანი

მარიამ ჩაჩხიანი

LMS პროდუქტის ხელმძღვანელი, BDO აკადემია
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$