ელექტრონული კურსების შექმნა

გაზარდეთ ელექტრონული სწავლების სრული პოტენციალი თქვენს ბიზნეს პროცესებზე მორგებული ელექტრონული კურსებით.

დღევანდელ სწრაფ ბიზნეს გარემოში, უწყვეტი სწავლა და განვითარება გადამწყვეტია კონკურენტული უპირატესობის შესანარჩუნებლად. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კურსების შექმნის მომსახურებით, რომელიც შეუფერხებლად დაინტეგრირდება თქვენს ელექტრონული სწავლების მართვის პლატფორმასთან (LMS), დაგეხმარებით თქვენი გუნდის იმ ცოდნითა და უნარებით აღჭურვაში, რაც გაზრდის მათ ჩართულობასა და სამუშაო ეფექტურობას.  

ელექტრონული კურსების შექმნის მომსახურება შექმნილია თქვენი ორგანიზაციის უნიკალური სასწავლო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 

თუ გჭირდებათ ელექტრონულ ფორმატში კურსები ლიდერობის, შესაბამისობის, ტექნიკური უნარების ან/და სხვა სფეროებში, ჩვენ გთავაზობთ მრავალფეროვან გადაწყვეტილებებს.
მორგებადი


ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად, 
თქვენს ამოცანებზე და მოთხოვნებზე
მორგებული ელექტრონული კურსები.

        

        

        


SCORM


ელექტრონული კურსების უნიკალური    
ფორმატი ნებისმიერ LMS
პლატფორმასთან ინტეგრაციისთვის.

        

        

        


ინტერაქციული


თანამედროვე სასწავლო დიზაინის         
ტექნიკა ინტერაქციული და
მიმზიდველი სასწავლო
მასალებისთვის.

        

        


მოქნილი


მრავალფეროვანი ფორმატი: ვიდეო,      
ინტერაქციული სიმულაციები,
შეფასებები, გამოკითხვები -
სხვადასხვა სასწავლი სტილისთვისა   
და პრეფერენციებისთვის.

     


სერვისზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ნომერზე: +995 551 25 00 72 ან 

მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$
მარიამ ჩაჩხიანი

მარიამ ჩაჩხიანი

LMS პროდუქტის ხელმძღვანელი, BDO აკადემია
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$