ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება

ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება

როგორც ბუღალტრული აღრიცხვისა და კონსალტინგის ერთ-ერთი მსხვილი ქსელი მსოფლიოში, BDO ეხმარება კლიენტების ფართო სპექტრს, რომელსაც აქვს განსხვავებული საჭიროება.

ჩვენ გვყავს მულტიდისციპლინური გუნდი, რაც საშუალებას გვაძლევს ყოველთვის მივიღოთ სწორი და ინოვაციური გადაწყვეტილება იმისდა მიუხედავად, თუ რა გამოწვევის წინაშე ვდგავართ.

მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი
person$$BDO.LiveSite.ViewBio$$