ქალაქის ურბანული განვითარება

BDO ურბანული მიმართულებით განვითარების ნაწილში ფოკუსირდება იმაზე, რომ საჯარო სექტორს დაეხმაროს მდგრადობის საკითხებისადმი სისტემური მიდგომის შემუშავებაში, რაც მოიცავს მდგრადი განვითარების შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და მდგრადობის მიზნების ინტეგრირებას მმართველობით დოკუმენტებში. ჩვენ ასევე ვერთვებით შესაბამისი პროექტების დაგეგმვაში, მათ შესრულებაში და კონკრეტული ნაბიჯების განხორციელებაში, შეფასების, ანალიზის და ანგარიშგების პროცესის ჩათვლით.

BDO-ს მდგრადობის სერვისების შეთავაზება საჯარო სექტორისთვის მოიცავს: 

  • სამოქალაქო გამოკითხვებს და ჩართულობას 
  • მხარდაჭერას გაეროს მაჩვენებლების (UN KPI) შეფასების პროცესში 
  • მდგრადობის ანგარიშის მომზადებას და წარდგენას 
  • მხარდაჭერას მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრირების პროცესში მუნიციპალური დაგეგმვის ეტაპზე.
გვანცა დევრისაშვილი

გვანცა დევრისაშვილი

დირექტორი, გარიგებებთან დაკავშირებული მომსახურება | მდგრადი განვითარების პრაქტიკის ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio