ტექნოლოგია, მეცნიერება, მედია, ტელეკომუნიკაციები

ტექნოლოგია, მეცნიერება, მედია, ტელეკომუნიკაციები

ტექნოლოგიების განვითარების მსგავსად, აღნიშნული სექტორი ასევე სწრაფად ვითარდება. არსებობის ნებისმიერ ეტაპზე სისწრაფე, ოპერატიული რეაგირება და მოქნილობა შესაძლოა კომპანიისთვის გარდამტეხ ფაქტორად იქცეს, განსაკუთრებით ახალ ბაზარზე შესვლის დროს.

აღნიშნულ ინდუსტრიაში მომსახურების გაწევით ჩვენ გთავაზობთ მაღალპროფესიულ მხარდაჭერას, რაც გულისხმობს როგორც ჩვენს ფართო გამოცდილებას ამ მიმართულებით, ისე თქვენი საჭიროების ცოდნას.

ზვიად ორაგველიძე

ზვიად ორაგველიძე

პარტნიორი, ბიზნეს აპლიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio