ქეთევან მაჭარაშვილი

ქეთევან მაჭარაშვილი

ბრენდის და მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი