სტატისტიკა

შემოსავალი 

 2023 2022 2021 2020
 US$ 14 მლრდ     US$ 12,8 მლრდ    US$ 11,8 მლრდ   US$ 10,3 მლრდ


თანამშრომლები

2023 წლის მდგომარეობით, BDO-ს წევრ ფირმებში - 166 ქვეყნისა და ტერიტორიის 1,776 ოფისში 115,661 ადამიანი მუშაობს. 

         გეოგრაფიული არეალი*          

 რეგიონი შემოსავლის %
EMEA 32
ჩრდილოეთ დასამხრეთ ამერიკა 57
აზია-წყნარი ოკეანე        11


          სერვისები*          

 მიმართულებები მთლიანი შემოსავლის %
აუდიტი       42 
გადასახადები 23
ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი 14
ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები 21

  * შემოსავლის სტატისტიკა წარმოდგენილია 2023 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით