სტატისტიკა


  შემოსავალი

  2022  2021*   2020   2019
  ₾ 18.5 მლნ   ₾ 15.6 მლნ  ₾ 19.5 მლნ  ₾ 18.1 მლნ  

    *2021 წლის მაჩვენებელი მოიცავს 9 თვის მონაცემს


თანამშრომლები

   2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით BDO-ში 268 ადამიანია დასაქმებული:

    • 11 პარტნიორი
    • 209 პროფესიული კადრი 
    • 48 ადმინისტრაციული კადრი.


   ეროვნული რეიტინგი* 

 წელი
 პოზიცია
 2022
     2
 2021
     3
 2020
     2
 2019
     2

        *კონსოლიდირებული შემოსავლის მიხედვით