• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - იანვრის გამოცემა (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - იანვრის გამოცემა

25 იანვარი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ბიდიოს საინფორმაციო ბიულეტენი არარეზიდენტებისთვის მოკლედ მიმოიხილავს საგადასახადო სიახლეებს ცალკეული ქვეყნის ჭრილში. იანვრის გამოცემაში განხილულია იტალიაში, ნიდერლანდებში, სინგაპურში, დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში განხორციელებული საგულისხმო ცვლილებები.