პუბლიკაცია:

2019 - ციფრული ტრანსფორმაციის წელი სამართლის სფეროში

11 თებერვალი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო აშშ-ს ვებგვერდზე

თანამედროვე, განვითარებად ციფრულ სამყაროში კორპორატიული და იურიდიული ტექნოლოგიები სწრაფი ტემპით იცვლება. რას უნდა ნიშნავდეს ეს 2019 წელს ელექტრონული გამოძიების (e-discovery) თვალსაზრისით? ბიდიოს პროფესიონალების 5 პროგნოზი მიმდინარე წლისათვის.

ჩამოტვირთვა