საკანონმდებლო მაცნე / თებერვალი 2024 No.2

ავტორი: მარიამ ხუსკივაძე / მენეჯერი, საგადასახადო მიმართულება

 

პუბლიკაციაში მოცემულია ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გთხოვთ მიმართოთ BDO-ს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.

პუბლიკაციის შინაარსი:

  • დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმება
  • გაანგარიშებაში ასახული უკუდაბეგვრის დღგ-ის ჩათვლა
  • საერთაშორისო კონტროლირებადი ოპერაციები. 
მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio