ქეთევან აბუსერიძე

ქეთევან აბუსერიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულება
personBDO.LiveSite.ViewBio
მიხეილ ენუქიძე

მიხეილ ენუქიძე

პარტნიორი, საგადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი
personBDO.LiveSite.ViewBio