მაია ხაჩიძე

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, ბიზნეს კონსულტაციების ხელმძღვანელი

უძრავი ქონება და მშენებლობა | სახელმწიფო სექტორი | ტურიზმი და მასპინძლობა

ადამიანური კაპიტალის მართვა | გარიგებებთან დაკავშირებული მომსახურება | რისკ კონსულტაციები