ბიზნეს სერვისები და აუთსორსინგი

ქეთევან ზარიძე

პარტნიორი, ბიზნეს სერვისების და აუთსორსინგის მიმართულების ხელმძღვანელი

არასამეწარმეო სექტორი

მიმდინარე ბუღალტრული აღრიცხვა