• სერვისები

აუდიტი და დაკავშირებული სერვისები

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ კლიენტებს ბიზნეს პროცესების სიღრმისეული აღქმა და თანამედროვე ანალიზის შესაძლებლობა მივცეთ, მათ კი შედეგად დასახულ მიზნებს მიაღწიონ.

საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება

ჩვენ ვფარავთ საგადასახადო და იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს. ჩვენი გუნდი კლიენტებს უზრუნველყოფს აუცილებელი ინფორმაციით, რომელიც მნიშვნელოვანია მათი ბიზნესისთვის.

კონსალტინგი

როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საბუღალტრო და საკონსულტაციო ქსელი, ჩვენ ვეხმარებით სხვადასხვა პროფილის კომპანიებს მათი თვისობრივად განსხვავებული საჭიროების დაკმაყოფილებაში.

ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგი

ჩვენი ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის მიმართულება კომპანიებს უწევს საბუღალტრო და სახელფასო მომსახურებას როგორც ლოკალურ ბაზარზე, ისე მსოფლიოს მასშტაბით.