• სერვისები

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

ჩვენ ვზრუნავთ, რომ კლიენტებს ბიზნეს პროცესების სიღრმისეული აღქმა და თანამედროვე ანალიზის შესაძლებლობა მივცეთ, მათ კი შედეგად დასახულ მიზნებს მიაღწიონ.

საგადასახადო მომსახურება

ჩვენ ვფარავთ საგადასახადო მომსახურების ფართო სპექტრს. ჩვენი გუნდი კლიენტებს უზრუნველყოფს აუცილებელი ინფორმაციით, რომელიც მნიშვნელოვანია მათი ბიზნესისთვის.

ბიზნეს კონსულტაციები

როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საბუღალტრო და საკონსულტაციო ქსელი, ჩვენ ვეხმარებით სხვადასხვა პროფილის კომპანიებს მათი თვისობრივად განსხვავებული საჭიროების დაკმაყოფილებაში.

ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგი

ჩვენი ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის მიმართულება კომპანიებს უწევს საბუღალტრო და სახელფასო მომსახურებას როგორც ლოკალურ ბაზარზე, ისე მსოფლიოს მასშტაბით.