სატრანსფერო ფასწარმოქმნის სიახლეები #46 (ENG)

Original content provided by BDO


სატრანსფერო ფასწარმოქმნის სიახლეების 46-ე ნომერი აერთიანებს ინფორმაციას მალტაში, კამერუნში, ავსტრალიაში, გაერთიანებულ სამეფოსა და აშშ-ში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.