TAMARA

TAMARA TSITSKISHVILI

Human Resources Manager

+995 32 254 58 45