• ხანდაზმულებზე ზრუნვის ახალი პერსპექტივები (ENG)
რეპორტები:

ხანდაზმულებზე ზრუნვის ახალი პერსპექტივები

27 ივნისი 2018

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

გაეცანით რეპორტს