• ტრანსფერ ფრაისინგის სიახლეები - #28 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

ტრანსფერ ფრაისინგის სიახლეები - #28

05 სექტემბერი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

სატრანსფერო ფასწარმოქმნა სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს საგადასახადო კანონმდებლობაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტრანსფერ ფრაისინგის სიახლეების 28-ე გამოცემა ეთმობა სატრანსფერო ფასწარმოქნის უახლეს მოვლენებს ინდოეთში, ისრაელში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, პერუსა და გაერთიანებულ სამეფოში. ასევე გამოცემაში მითითებულია საინტერესო ფაქტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის ცვლილებები კანონმდებლობაში და მნიშვნელოვანი სასამართლო გადაწყვეტილებები.

ჩამოტვირთვა