• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - დეკემბრის გამოცემა
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - დეკემბრის გამოცემა

14 დეკემბერი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.