• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 45 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 45

24 ოქტომბერი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის  ვებგვერდზე. 

ჩამოტვირთვა