• სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 43 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

სიახლეები არარეზიდენტებისთვის - # 43

22 აგვისტო 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

ჩამოტვირთვა