• საკანონმდებლო მაცნე / სექტემბერი 2018 No.10
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საკანონმდებლო მაცნე / სექტემბერი 2018 No.10

17 სექტემბერი 2018

პუბლიკაციაში მოცემულია საქართველოში აგვისტოს თვეში განვითარებული მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და საგადასახადო სიახლეები და ცვლილებები, რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნესმა. გამოცემა ეთმობა ახალ საპენსიო სქემას, დღგ-ის დაბრუნებასთან დაკავშირებით განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და სხვა სიახლეებს.
გთხოვთ, მიმართოთ ბიდიოს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად.    

    GEO / ENG