• საკანონმდებლო მაცნე / ივლისი 2018 No.8
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საკანონმდებლო მაცნე / ივლისი 2018 No.8

10 ივლისი 2018

საგადასახადო კოდექსში შესული უახლესი ცვლილებები და მცირე ბიზნესის დაბეგვრასთან დაკავშირებული განახლებული რეგულაციები.

ჩამოტვირთეთ ივლისის საკანონმდებლო მაცნე სასურველ ენაზე                  GEO / ENG