• საგადასახადო სიახლეები - 3/2018 (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

საგადასახადო სიახლეები - 3/2018

09 ოქტომბერი 2018

ბიულეტენის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა