ბლოგი:

7 მიზეზი, რის გამოც კომუნალური მომსახურების პროვაიდერები ენერგიის შემნახველ ტექნოლოგიებში ინვესტირებენ

16 ოქტომბერი 2018

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ბიდიო გლობალის მიერ მომზადებულ ბლოკში მრავალ მიზეზთაგან 7 ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზია წარმოდგენილი, რის გამოც კომუნალური მომსახურების პროვაიდერები ენერგიის შემნახველ ტექნოლოგიებში ინვესტირებენ, კერძოდ:

  1. მძაფრი კონკურენცია ენერგიის შემნახველი რესურსების სფეროში
  2. კომუნალური მომსახურების პროვაიდერების „შიდა“ უპირატესობა
  3. არსებულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასთან „მუშაობის“ შესაძლებლობა
  4. ენერგიის განახლებადი წყაროსა და ტექნოლოგიების განვითარება
  5. ენერგიის განახლებადი წყაროების მართვა
  6. მომხმარებლების ცვლილებებთან სიახლოვე
  7. სატელეკომუნიკაციო კომპანიების მიმბაძველობა