• გზამკვლევი ინტეგრირებული აზროვნებისა და რეპორტინგის შესახებ (ENG)
საინფორმაციო ბიულეტენი:

ბიდიოს გზამკვლევი ინტეგრირებული აზროვნებისა და რეპორტინგის შესახებ

22 იანვარი 2019

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია ნახეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე

ჩამოტვირთვა