ბლოგი:

ენერგიის შემნახველი ტექნოლოგიების მომავალი (მხოლოდ) ბატარეები არ არის

01 ნოემბერი 2018

მასალის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე. 

ენერგიის შემნახველ ტექნოლოგიებში ჩემპიონის არჩევაზე თუ მიდგა საქმე, ბატარეებს ბევრი კონკურენტი არ ჰყავს. ეს ტექნოლოგია დომინირებს ბაზარზე და ინვესტიციებისა და M&A სფეროში შთამბეჭდავ შედეგებს აჩვენებს. ამის მიუხედავად ენერგიის შემნახველი სხვა ბევრი ტექნოლოგიაც სერიოზული მოთამაშეა.

ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე ნახავთ ასეთი ტექნოლოგიების როლს და სტატუსს ბაზარზე, რაც ცხადყოფს, რომ ბატარეები მუდმივად ვერ იქნება წამყვანი თემა ამ სფეროში.

სრული ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე