• ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - #3 (ENG)
პუბლიკაცია:

ბიდიო ჰორაიზონს 2018 - #3 (ENG)

03 აგვისტო 2018

პუბლიკაციის ორიგინალი, ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბიდიო გლობალის ვებგვერდზე.

Horizons არის M&A საშუალო ბაზრის რეგულარული გლობალური მიმოხილვა, რომელსაც ბიდიო ატარებს. ეს კვარტალური პუბლიკაცია გამოიცემა M&A სფეროს 20-ზე მეტი სპეციალისტის ავტორობით და მკითხველს სთავაზობს სირღმისეულ ანალიზს გლობალური ინვესტიციების შესახებ. თემები ბევრ რეგიონსა და ბიზნეს სექტორს მოიცავს, რომელთაც პუბლიკაცია საერთო ხედვით წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკის სხვადასხვა პოლიტიკური ზეგავლენის ჭრილში და მთლიანობაში 2018 წლის ტენდენციებსა და პროგნოზებს მიმოიხილავს.

2018 წლის მე-3 გამოცემის თემებია:

გლობალური ხედვა – მსოფლიო პოლიტიკური არადმგრადობა უარყოფითად მოქმედებს M&A გარიგებებზე

სპეციალური ფოკუსი - მალაიზია: მთავრობის ცვლილება ახალ ჰორიზონტებს აჩენს

დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია - მზარდ ბაზარზე მნიშვნელოვანი გარიგებები ფიქსირდება

განახლებადი რესურსები - საინვესტიციო მიდგომები და შენახვის ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს მზაობას სამომავლო M&A აქტივობისთვის

უძრავი ქონება - აქტივობის გლობალური შენელება პოლიტიკური და ეკონომიკური დაძაბულობის ფონზე

ვაჭრობა - ინვესტორები ახალ შესაძლებლობებს ეძებენ  მაშინ როცა ინდუსტრია დროის გამოცდის წინაშე დგას