• შერწყმა და შეძენა

შერწყმა და შეძენა (M&A)

ჩვენი კორპორაციული ფინანსების გუნდს შეუძლია შეძენის, გაყიდვისა და ფონდების მოზიდვით დაინტერესებულ ნებისმიერ მხარეს გაუწიოს ფართო სპექტრის მომსახურება - მარტივი ანალიზი, კომპლექსური საოპერაციო მოდელირება და კონსულტაციები. ჩვენ გთავაზობთ პროფესიულ კონსულტაციებს როგორც შემძენი, ისე გამყიდველი მხარის ინტერესების გათვალისწინებით, აქციების პირველადი შეთავაზების მხარდაჭერას (IPO), ბიდიოს ქსელის შესაძლებლობებსა და რესურსებს და ა.შ.

ბიდიოს ქსელმა შექმნა უსაფრთხო M&A შესაძლებლობების მონაცემთა ბაზა, რომელსაც სისტემურად იყენებენ ჩვენი კორპორაციული ფინანსების სპეციალისტები საჭირო ინფორაციის მოსაგროვებლად.