სხვა პირები, ვინც გვიკავშირდებიან

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს იმ პირებისგან, ვინც გვიკავშირდება შეკითხვით, საჩივრით, კომენტარით ან უკუკავშირით (ასეთი მონაცემებია სახელი და გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია და შესაბამისი კომუნიკაციის შინაარსი).

ასეთ შემთხვევებში, პირი რომელიც გვიკავშირდება, თავად აკონტროლებს რა მონაცემებს გვიზიარებს, ჩვენ კი ვიყენებთ ამ მონაცემებს მხოლოდ გამოხმაურებისა და საკითხის სათანადოდ შესრულებისთვის. ასეთი პერსონალური მონაცემები შეიძლება მოიცავდეს პირის სახელს და გვარს, დამსაქმებლის დასახელებას, კონტაქტის ტიტულს, ტელეფონის ნომერს, ელ. ფოსტის მისამართს და სხვა საქმიან საკონტაქტო დეტალს.