ინტერნეიშენალი

შემოსავალი

2019 2018 2017 2016
US$ 9.6 მლრდ     US$ 9 მლრდ   US$ 8.1 მლრდ   US$ 7.60 მლრდ
       

თანამშრომლები


2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, ბიდიოს წევრ ფირმებში - 167 ქვეყნისა და ტერიტორიის 1,809 ოფისში 88,120 ადამიანი მუშაობს.

გეოგრაფიული არეალი*
რეგიონი შემოსავლის %   
EMEA 34.9  
ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა 52.7  
აზია-წყნარი ოკეანე        12.4  
 
სერვისები*
მიმართულებები მთლიანი შემოსავლის %  
აუდიტი       42.3  
გადასახადები 21.1  
ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი 15.5
ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები 21.2

 

*სტატისტიკა წარმოდგენილია 2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით