საქართველო

შემოსავალი

 
2018 2017 2016 2015
15.9 მლნ 12.4 მლნ 9.8 მლნ 7 მლნ

 

თანამშრომლები


2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიდიოში 238 ადამიანია დასაქმებული:

• 11 პარტნიორი
• 183 პროფესიული კადრი 
• 44 ადმინისტრაციული კადრი
 
ეროვნული რეიტინგი

წელი პოზიცია
 2016      3
 2015      4
 2014      4
 2013      3
 
 
 
 
 
 

სერვისების სტატისტიკა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით