მაია

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, კორპორაციული ფინანსები

+995 32 254 58 45