მაია

მაია ხაჩიძე

პარტნიორი, კორპორაციული ფინანსების ხელმძღვანელი

+995 32 254 58 45