ივანე

ივანე ჟუჟუნაშვილი

პარტნიორი, აუდიტის მიმართულების ხელმძღვანელი

+995 32 254 58 45