დავით

დავით გელაშვილი

პარტნიორი, ბიდიო ლეგალი

+995 32 254 58 45

vCard