გიორგი

გიორგი გიგოლაშვილი

ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბიდიო სოლუშენსი

+ 995 595 301 006