ანზორ

ანზორ მეხრიშვილი

კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების ხელმძღვანელი

+995 32 254 58 45